Menü
Kosaram

ÁSZF / Vásárlási feltételek


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


Hatály: 2020. november 10-től


Preambulum


 


A www.normafadelikat.hu (a továbbiakban: Normafa Delikát vagy Portál) a Kávédaráló Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett internetes portál. Általános adatok


 


 1. A Normafa Delikát Portál üzemeltetője és a Portálon elérhető szolgáltatások nyújtója a Kávédaráló  Kft. 1. Kávédaráló Kft. nyilvános cégadatai:


 


Kávédaráló Korlátolt Felelősségű Társaság


Székhelye:        1024 Budapest, Retek utca 33-35. IV/2. 


Postai címe:      1024 Budapest, Retek utca 33-35. IV/2.


Cg.:                  01 09 326486


Adószáma:        26366843-2-41


            Nyilvántartó:     Fővárosi Törvényszék Cégbírósága


E-mail:              info@normafadelikat.hu


            Portál címe:      


www.normafadelikat.hu 1. Fogalmak


 


Szolgáltató

a Kávédaráló Kft., amely a Normafa Delikát Honlapot üzemelteti, és a Szolgáltatást nyújtja.

Portál

a Szolgáltató által a www.normafadelikat.hu alatt üzemeltetett honlap.

Felhasználó

az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely a Portálra belép, és a Portál funkcióit használja. Jelen ÁSZF tekintetében minden Megrendelő egyúttal Felhasználónak is minősül.

Megrendelő

az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/ amely igénybe veszi a Portál szolgáltatásait.

Szolgáltatás

a Portál Szolgáltató által nyújtott és a Felhasználók által igénybe vehető szolgáltatásai, amelyek körét a Szolgáltató jogosult saját döntési jogkörében eljárva bármikor szabadon meghatározni, módosítani, egyes szolgáltatásokat megszüntetni, új szolgáltatásokat bevezetni, meglévő szolgáltatásokat módosítani. Szolgáltatás különösen, de nem kizárólagosan,a Webshop üzemeltetése és funkciója, továbbá valamennyi, a Szolgáltató által akár időlegesen, akár állandó jelleggel nyújtott egyéb szolgáltatások.

Megrendelés: 

A Szolgáltató és a Megrendelő között a vásárlás a szolgáltatás Megrendelő által történő igénybe vételére létrejött egyedi szerződés, amely tartalmazza a szerződés jelen ÁSZF-ben nem szabályozott lényeges tartalmi elemeit, a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezését, valamint a Megrendelő nyilatkozatát jelen ÁSZF rendelkezéseinek kifejezett elfogadása tekintetében. Amennyiben az Egyedi szerződés és az ÁSZF egymástól eltér, az Egyedi szerződés rendelkezései az irányadók. Amennyiben valamely kérdésben az Egyedi szerződés nem rendelkezik, arra az ÁSZF rendelkezései az irányadók.

Webshop

A Szolgáltató tulajdonát képező, a Portálon elérhető, a Felhasználók által ingyenesen elérhető szolgáltatás, mely Felhasználónak lehetőséget nyújt a Szolgáltató által értékesített termékek megvásárlására. 


 


Általános Szerződési Feltételek elfogadása


 


 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF), a Szolgáltató, valamint a szolgáltatásokat igénybe vevő (a továbbiakban: Felhasználó) a szolgáltatásokkal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit tartalmazza. 1. A Felhasználók a Portál meglátogatásával magukra nézve kötelezőnek fogadják el a jelen ÁSZF-et és az Adatvédelmi Szabályzatot. 1. Felhasználók a jelen ÁSZF és az Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a Portálon megadott és kezelt személyes adataikat a Szolgáltató a jelen ÁSZF-nek és az Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelő célból, módon és mértékben kezelje.

 2. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Portált csak akkor jogosult használni, ha az ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek fogadta el. 1. A Szolgáltatások vonatkozásában, különösképpen a Webshop tekintetében a Felhasználó és a Szolgáltató között online szerződés jön létre, amely nem minősül írásbeli szerződésnek. A szerződéskötés nyelve kizárólag a magyar. Az online szerződést a Szolgáltató nem rögzíti, így az a szerződéskötést követően nem érhető el. Az online szerződés létrejöttét  vásárlás esetén a Megrendelésről küldött visszaigazolás igazolja. 1. A Portálra történő belépéssel, illetve megrendelés leadásával a Megrendelő kijelenti, hogy 18. életévét betöltötte, továbbá hogy mindenre kiterjedően ismeri és elfogadja az internetes vásárlás korlátait.


 


A Portálon elérhető szolgáltatások köre 1. A Szolgáltató különböző ételek, italok megvásárlása a webshopon keresztül, illetve ezek kiszállítása. A termékekről megjelenített képek csak illusztrációk, melyek a valóságtól eltérhetnek. 1. A termékek vételára minden esetben az adott termék mellett, magyar forintban feltüntetett, bruttó vételár, amely az általános forgalmi adót tartalmazza. 1. A Szolgáltató saját döntési jogkörében egyoldalúan jogosult a Portálon elérhető Szolgáltatások, tartalom, funkciók megváltoztatására, kibővítésére, csökkentésére, új Szolgáltatások, tartalmak és funkciók bevezetésére. A Portálon új Szolgáltatások, funkciók és tartalmak elérhetőségéről a Szolgáltató többek között a Portálon tájékoztatja a Felhasználókat. 1. A Portált, ide értve a Webshopot is minden Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.


 


A Webshopban történő vásárlás szabályai


 


 1. A Portálon keresztül közvetlenül tud a Felhasználó vásárolni a jelen ÁSZF-ben meghatározottak alapján:


  


A webshopban történő vásárlás funkciói:-           Vásárlás:A vásárlás megkezdésére a Webshop menüpontban a megvásárolni kívánt termék “Kosárba” gomb megnyomásával van mód. Következő lépésként a weboldal jobb felső sarkában megjelenő Kosár menüpontot kell kiválasztani. Így a Kosár oldalára kerül a Felhasználó,ahol első körben a Kosár összesítőben meg tudja tekinteni a kiválasztott termékeket. 


A termék átvételének módjai:


 • Házhoz szállítás készpénzes fizetéssel a honlapon feltüntetett ellenérték fejében

 • Házhozszállítás bankkártyás fizetéssel a honlapon feltüntetett ellenérték fejében


 A Felhasználó  termékek kiszállításának a Portál által felkínált választási lehetőségek közül választhatja meg. A kiszállítás feltételeit jelen ÁSZF Szállítási feltételei menüpont alatt találja.


 


A Szállítási mód kiválasztása után a Fizetés gombra kattintva az oldal átirányít a Vásárlói adatok oldalra,ahol a Felhasználónak a következő adatok kell megadni a vásárlás véglegesítéséhez:vezetéknév,keresztnév,e-mail cím, telefonszám,születési dátum,számlázási cím (név/cégnév,irányítószám,város,utca,házszám,emelet/ajtó). A vásárlás véglegesítéséhez el kell fogadni jelen Általános Szerződési Feltételeket ,illetve bejelölni a “Nem vagyok robot” mezőt. 1. A Szolgáltató bármikor előzetes értesítés nélkül jogosult a Portálon ,illetve a Webshopon keresztül értékesített termékek körét módosítani, bármely termék értékesítését megszüntetni, felfüggeszteni, szüneteltetni, új terméket értékesíteni. A Szolgáltató által értékesített termékek közül bárki szabadon rendelhet, azonban a rendeléshez a jelen ÁSZF elfogadása kötelező.

 2. A Szolgáltató köteles a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni, ha a Megrendelő által megrendelt termékek vagy szolgáltatások, vagy azok egy része nem áll rendelkezésére.A megrendelt termékekről vagy szolgáltatásokról a Szolgáltató nyugtát készít, melyet a rendelés átadásával egyidejűleg átad Megrendelő részére. Fizetési feltételek


 


 1. A Megrendelő az általa megrendelt termék(ek) vagy szolgáltatás(ok) vételárát minden esetben magyar forintban, egy összegben, bármilyen jogcímen történő levonás, illetve beszámítás nélkül átutalással vagy készpénzes fizetéssel fizeti meg a Szolgáltatónak.


 Szállítási feltételek 1. A Megrendelő által kedd-vasárnap 11:00-22:00 óra között megrendelt ételeket a megrendelést követően azonnal kiszállítjuk. Hétfői napon Megrendelés leadására nincs lehetőség.A Webshop egyéb szolgáltatásai:Fiók kezelés


 1. A webshopban lehetőség van Profil létrehozására, a Bejelentkezés menüpontra kattintva. Amennyiben a Felhasználó nem regisztrált ,lehetősége van erre a Regisztráció menüpont alatt.A regisztráció során a következő adatok megadása szükséges: vezetéknév,keresztnév,e-mail cím, telefonszám (opcionális), jelszó, jelszó megerősítése, születési dátum ( opcionális),számlázási név/cégnév, irányítószám,város,utca ,ajtó,emelet. Utolsó lépésként szükséges bejelölni a ‘Nem vagyok robot’ mezőt,majd a regisztráció gombra kattintva elkészül a Felhasználó Fiókja.  1. A Fiók használatával a Webshopban történő vásárlás esetén a személyes illetve szállítási adatok megadása nem szükséges,ezeket a rendszer tárolja és vásárlás esetén automatikusan kitölti.  


 


Elállás, a sétákon való részvétel feltételei


 


 1. A Megrendelőt a 45/2014. (II.26.) kormányrendelet 29. bekezdése alapján  megilleti az  elállási jog.

 2. A Megrendelő a termékek tekintetében elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék kézhezvételének napja között is gyakorolhatja. 

  1. Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek átvevőponti blokkal/számlával, ill. a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését

  2. Szállítási díjat a teljes rendeléstől való elállás esetén térítünk vissza. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. 

  3. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha más fizetési mód alkalmazásához kifejezett belegyezését adta. Más visszatérítési mód alkalmazása esetén a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

 1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy, a Webshopban csak 18 év feletti személyek adhatják le rendelésüket, tekintve, hogy alkohol rendelésre is van lehetőség. 

Panaszkezelés, viták rendezése


 


 1. A Portállal kapcsolatos panaszokat a Szolgáltatóhoz írásban, beleértve a postai úton, elektronikus levélben (e-mailben) megküldött panaszokat is, továbbá szóban, személyes bejelentéssel lehet bejelenteni a Szolgáltató alábbi elérhetőségein:


 


Írásbeli panasz bejelentésének címe:


Szolgáltató székhelye: 1024 Budapest, Retek utca 33-35. IV/2.


Szolgáltató postacíme: 1054 Budapest, Retek utca 33-35 IV/2.


Szolgáltató e-mail címe: info@normafadelikat.hu


 


Szóbeli panasz bejelentésének címe: a Szolgáltató székhelye: 1024 Budapest, Retek utca 33-35. 4. emelet 2. 


 


Szóbeli panaszt munkanapokon 9:00 és 16:00 óra között lehet tenni. Szóbeli panasz benyújtása esetén a panaszról jegyzőkönyvet kell felvenni, a panaszt azonnal meg kell vizsgálni és szükség szerint, amennyiben az lehetséges, azt azonnal orvosolni kell, ellenkező esetben 30 napon belül ki kell vizsgálni és írásban kell a vizsgálat eredményéről a panaszt tevő Felhasználót tájékoztatni.


 


Írásbeli panasz benyújtása esetén a panaszt a Szolgáltató 30 napon belül vizsgálja ki, és ezen határidőn belül a Szolgáltató szintén írásban érdemi választ küld a panaszt tevő Felhasználónak. Ha a Szolgáltató a panaszt elutasítja, köteles azt megindokolni.


 


A panasz elutasítása esetén a Felhasználó a saját lakóhelye szerint illetékes megyei kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testülethez, ennek hiányában a Szolgáltató székhelye szerint illetékes, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testülethez (1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.; Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.) fordulhat, ezen túlmenően pedig a Felhasználó lakóhelye vagy a Szolgáltató székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság levelezési címe: Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelősége, 1364 Budapest, Pf.: 144.


 


Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató bármely nyilatkozatát nem tartja kielégítőnek, az esetleges bírósági jogérvényesítésen kívül az alábbi fórumokhoz fordulhat:Gazdasági Versenyhivatal 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.


Levélcím: 1245 Budapest 5. Pf.1036


Telefon: (1) 472-8900; Fax: (1) 472-8905


(fogyasztó megtévesztése esetén)Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi felügyelőségei http://www.nfh.hu/informaciok/elerheto/teruleti


(fogyasztók minőségi kifogásaival és panaszaival kapcsolatos ügyek)Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala H-1133 Budapest, Visegrádi u. 106.


Postacím: 1376 Budapest, Pf: 997.


Tel: 36 1 468 0500, Fax: 36 1 468 0680


e-mail cím: info@nmhh.hu


 


Tulajdonjog, szerzői jogok, védjegyek 1.  A Portál a hozzá tartozó szoftverekkel, dokumentációval, forrás és tárgyi kódokkal, grafikai, szöveges és egyéb anyagokkal, beleértve a normafadelikat.hu elnevezést, logót, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény által védett szerzői alkotás, amelyeken a Szolgáltató rendelkezik kizárólagos tulajdonjoggal és szerzői vagyoni jogokkal. 1. A Portál és az azon megjelenő bármely tartalom bármilyen felhasználása és bármilyen felhasználásának engedélyezése a Szolgáltató engedélye nélkül tilos. 1. A Portál, valamint a Portálhoz fűződő minden szabadalom, szerzői jog, mintaoltalom, üzleti titok, know-how és egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jog a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát és jogosultságát képezi és a Szolgáltató kizárólagos tulajdonában és jogosultságában marad függetlenül attól, hogy a Portál elhelyezkedése szerinti ország jogszabályai szerint ezek külön elismerésre vagy bejegyzésre kerültek-e. 1. A Felhasználó nem hajthat végre olyan intézkedést és nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő, tulajdonjogi vagy egyéb jogait megsérti, illetve veszélyezteti, vagy amely által a Portállal kapcsolatban jogot szerez. 1. Szolgáltató tulajdonát képezi és a Szolgáltató kizárólagos jogosultsági körébe tartozik a Portál bármilyen többszörözésével, lefordításával, módosításával, átalakításával, forráskódjának visszafejtésével, feltörésével és a Portálból származtatott termékkel kapcsolatos minden jog, és újabb szoftver, rendszer verzió vagy eredmény, ideértve a Portál bármely fejlesztését vagy továbbfejlesztését is. 1.  A Felhasználó vállalja, hogy a Portálról nem távolít el semmilyen titoktartásra, védjegyre és szellemi tulajdonjogra vonatkozó tájékoztatást és jogkezelési adatot. 1. A Portálon megjelenő normafadelikat.hu megnevezés és logó a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Szolgáltató kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé. 1.  A Felhasználó nem jogosult a Portál és annak tartalma semmilyen felhasználására. 


 


Felelősség korlátozás


 


 1. A Szolgáltató a Portált „adott állapotában”, „minden hibájával együtt” és „megtekintett formájában” biztosítja a Felhasználónak, és a megfelelő minőséggel, teljesítménnyel, pontossággal, eredményességgel kapcsolatos teljes kockázat a Felhasználót terheli. 1. A Felhasználó köteles a Portál használatához szükséges hardvert és szoftveres környezetet biztosítani.  1. A Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon okokból eredő következményekért, amelyek nem tartoznak a Szolgáltató jelen szerződés tárgyába tartozó tevékenységéhez. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azért, hogy a Felhasználó vagy harmadik személy a Portált milyen módon és milyen célra használja – így különösen nem tartozik felelősséggel azért, hogy a Felhasználó vagy harmadik személy a Portál használata során tevékenységét az arra vonatkozó jogszabályok és egyéb szerződések rendelkezésének megfelelően gyakorolja-e. 1. A Felhasználó kötelessége, hogy haladéktalanul közölje a Szolgáltatóval, amennyiben hibát észlel, továbbá az ezzel kapcsolatos minden körülményt. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltató útmutatásainak megfelelően szorosan együttműködik a Szolgáltatóval a hiba meghatározása, illetve a hiba elhárítása során. A Felhasználó köteles a hibabejelentés során a Szolgáltató által kért minden információt a Szolgáltatóval közölni.  1. A Felhasználó köteles a Portált használó eszközén lévő programokat és adatállományokat rendszeresen menteni, illetve azok megőrzéséről gondoskodni. A Szolgáltató a Felhasználó Portált is használó eszközein tárolt egyéb szoftvertermékek, illetve adatfile-ok meghibásodásáért, adatvesztésért, illetve az ebből eredő következményekért nem vállal felelősséget, ezért Felhasználó az adattárolókat érintő tevékenysége során köteles különös gondossággal eljárni. 1. A Portál csak jogtiszta és vírusmentes környezetben működik. A Szolgáltató kizárja felelősségét a jogosulatlan hozzáférésből, nem rendeltetésszerű használatból, hardver hibából, vagy nem megfelelő üzemeltetési környezetből (ideértve az áramkimaradást is) eredő következményekért, meghibásodásokért. 1. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Felhasználónál vagy bármely harmadik személynél a Felhasználó által a Portálhoz kapcsolt adatbázisokból, a Portálon a Felhasználó által létrehozott adatbázisokból, a Portálra a Felhasználó által bevitt adatokból eredően keletkező semmilyen kárért, ezért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. 1. Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Portálon szereplő adatok, információk helyességéért és ezen adatok, információk felhasználásából eredően esetlegesen a Felhasználónál vagy bármely más harmadik személynél keletkező károkért. 1. Szolgáltató nem felelős a Portállal kapcsolatban semmiféle tartalomért, ideértve nem kizárólagosan a jogsértő, pontatlan, obszcén, illetlen, fenyegető, bántó, becsmérlő, sértő vagy törvénybe ütköző tartalmat, továbbá nem tartozik felelősséggel bármely harmadik fél viselkedéséért, adatátviteléért vagy adataiért. 1. Szolgáltató nem felelős semmiféle vírusért vagy a Portál elérését és használatát befolyásoló egyéb korlátozó funkciókért, a Portálnak egyéb webhelyekkel, szolgáltatásokkal, szoftverekkel és hardverekkel való inkompatibilitásáért, semmiféle késleltetésért vagy hibáért, amelyet a Felhasználó a Portál használata során megfelelő és időszerű formában végzett adatátvitel vagy tranzakció kezdeményezése, lefolytatása vagy befejezése során észlel, illetve semmiféle kárért vagy költségért, amely a hivatkozásokon keresztül elérhető, harmadik felek által biztosított szolgáltatások használatából ered, vagy azokhoz bármely módon köthető. 1. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel, amennyiben valamely határidőt, vagy jelen ÁSZF szerinti feladatot vis major – különösen természeti katasztrófák, politikai események, a Szolgáltató hatáskörén kívülálló engedélyek, illetve hatósági intézkedések késedelme vagy megtagadása, sztrájk, közüzemi, távközlési, kommunikációs szolgáltatások kimaradása, szünetelése stb. – okozataként mulaszt el, továbbá amennyiben a teljesítés vis major következtében lehetetlenül. Ugyanezt a rendelkezést kell alkalmazni abban az esetben is, amennyiben a vis major eseményei a Szolgáltató, valamint annak alvállalkozói, közreműködői, teljesítési segédei teljesítéséhez kötődnek. 1. Amennyiben a Felhasználót a jelen ÁSZF alapján olyan kár éri, amelyért a jelen ÁSZF szerint a Szolgáltató felelős, úgy a Felhasználó a kárigényét összesen legfeljebb 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forintig jogosult érvényesíteni a Szolgáltatóval szemben. A Szolgáltató a felelősségét képező károk közül csak azokért felel, amelyek vonatkozásában a Felhasználó kárigényét – amennyiben a jogszabály rövidebb elévülési vagy igényérvényesítési határidőt nem állapít meg – a kár bekövetkeztétől, illetve az arról való tudomásszerzéstől számított 6 (hat) hónapon belül írásban bejelentette a Szolgáltatónak. Jelen pontban írt rendelkezés nem alkalmazható a szándékosan okozott kárra. 1. A Felhasználó kifejezetten lemond – a törvény által lehetővé tett körben – arról, hogy a Szolgáltató vezető tisztségviselőjével szemben a jelen szerződéssel összefüggésben bármilyen kártérítési vagy egyéb igényt érvényesítsen. A Szolgáltató vezető tisztségviselője erre a felelősségkorlátozásra közvetlenül hivatkozhat. 


A Portál karbantartása


 


 1. A Szolgáltató a Portált a saját döntési jogkörében, általa meghatározott időközönként, módon, tartalommal és gyakorisággal tartja karban és frissíti.


 


Az ÁSZF módosítása 1. A jelen ÁSZF-et a Szolgáltató saját döntése és belátása szerint jogosult egyoldalúan módosítani. A módosítás indoka lehet különösen, de nem kizárólagosan:


 


a)    a Szolgáltató körülményeiben bekövetkezett lényeges változás;


b)    a technológia lényeges változása;


c)    jogszabályváltozás;


d)    a Szolgáltató működésével, gazdasági érdekeivel, műszaki vagy technikai lehetőségeivel, gazdálkodásával, szolgáltatást befolyásoló körülményeivel kapcsolatos ok.


 


 1. A Szolgáltató az ÁSZF-et, továbbá az ÁSZF módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF-et köteles a Portálon jól látható helyen, a Portál nyitóoldalán, illetve onnan közvetlenül elérhető módon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen közzétenni. Az ÁSZF módosítás a közzététel  napján  lép hatályba és az ÁSZF módosítás minden, az ÁSZF módosítás hatályba lépése után kötött és azt megelőzően kötött szerződésre is alkalmazandó. 

 2. Jelen ÁSZF legutolsó módosítása: 2020.november 10.


 


Szerződés megszűnése, megszüntetése


 


 1. A Szolgáltató jogosult a Felhasználóval jelen ÁSZF alapján fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban indokolás nélkül felmondással megszüntetni. 1. Felhasználó jogosult a Szolgáltatóval a jelen ÁSZF alapján fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban indokolás nélkül felmondással megszüntetni. 1. Szolgáltató jogosult a Felhasználóval fennálló szerződését azonnali hatállyal, írásban felmondani:


 


a)    ha a Felhasználó túllépi a jelen ÁSZF-ben meghatározott felhasználási engedélyt;


b)    ha a Felhasználó súlyosan megsérti a jelen ÁSZF rendelkezéseit.


 


 1. Felek a jelen ÁSZF szerinti szerződést jogosultak írásban bármikor közös megegyezéssel megszüntetni. 1. Felek a jelen ÁSZF szerinti szerződést határozatlan időtartamra kötik. 1. Ha a Felhasználó a Szolgáltatónak a jelen ÁSZF szerinti szerződés megszegésével kárt okoz, köteles azt teljes egészében megtéríteni. A kártérítési kötelezettség kiterjed a Felhasználó szerződésszegése következtében bekövetkezett tapadó károkra, következményes károkra, felelősségi károkra, a Szolgáltatót ért elmaradt haszonra és a Szolgáltató oldalán a kár kiküszöböléséhez felmerült költségekre. Záró rendelkezések 1. A jelen ÁSZF-re Magyarország jogszabályai és a magyar jog az irányadó, és az ebből eredő jogviták elbírálására a magyar hatóságok és bíróságok rendelkeznek joghatósággal. 1. Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, úgy ez a rendelkezés a megállapodás többi rendelkezését nem érinti.  1. A Felek a jelen ÁSZF-fel kapcsolatos értesítéseiket írásban közlik egymással. Írásbelinek minősül a személyes átadás, a futár által történő kézbesítés, a postai küldeményként való kézbesítés, továbbá az elektronikus levélként való kézbesítés, ha az elektronikus levél a Felek megjelölt elektronikus levelezési címéről érkezik és annak kézhezvételét a címzett visszaigazolta. 1. Ellenkező bizonyításának hiányában az értesítést az alábbi időpontokban kell a másik Félhez kézbesítettnek és a másik Fél által olvasottnak tekinteni:


 


a)    futárral való kézbesítés esetén a küldemény feladásától számított 5. napon;


b)   légipostai küldeményként külföldre való kézbesítés esetén a feladástól számított 7. napon;


c)  elektronikus levélként való küldés esetében pedig az üzenet elküldésének napját követő 2. munkanap 24:00 órájáig.


 


84. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadók, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.


 Jelen ÁSZF határozatlan időtartamra szól, a Portálon történő közzététel napjától visszavonásig érvényesek.Kelt: Budapest, 2020. november 10. 


 


Adatvédelmi szabályzat


 


Hatály: 2020. november 10. 


 


 


A www.normafadelikat.hu URL címen üzemelő internetes portál (a továbbiakban: Portál) üzemeltetője a Kávédaráló Kft. Kft. (Székhely: 1024 Budapest, Retek utca 18. 4 emelet 2., Cégjegyzékszám:01-09-190676, e-mail: info@normafadelikat.hu; a továbbiakban: Szolgáltató) az alábbiakban határozza meg a Portálra, a Portálon igénybe vehető Szolgáltatásokra vonatkozó Adatvédelmi Szabályzatát az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.) – és más hatályos jogszabályok – rendelkezéseinek megfelelően.


 


Az Adatvédelmi Szabályzat elfogadása


 


 1. A jelen szabályzat – az Infotv. 20.§ rendelkezéseinek megfelelve – tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy a Szolgáltató milyen adatokat tart nyilván, azokat milyen célból, milyen alapon, miként és meddig kezeli, azokat kinek továbbítja, illetve hogy az adatokat kik ismerhetik meg. A jelen nyilatkozatból – illetve az említett jogszabály rendelkezéseiből – megtudhatja, hogy hogyan kérheti a kezelt adatok pontosítását, illetve hogy miként kérheti azok zárolását, vagy törlését a Szolgáltató nyilvántartásából, illetve hogy az adatkezeléssel kapcsolatos jogai sérelme esetén milyen jogorvoslati lehetőségei vannak. 1. A Felhasználók, akik a Portál valamely Szolgáltatását igénybe veszik, amelynek során személyes adatok megadása szükséges vagy történik, ezen adatok megadásakor, illetve ezen Szolgáltatás igénybe vételekor elfogadják az ÁSZF-fel együtt a jelen Adatvédelmi Szabályzatot magukra nézve kötelezőnek. 1. A jelen nyilatkozat nem vonatkozik azokra az – eltérő domain alatti – internetes oldalakra, amelyek a www.normafadelikat.hu oldalról linken keresztül elérhetőek. Ezen honlapok tartalmáért, az ezen honlapok üzemeltetői által végzett adatkezelési, vagy más tevékenységért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.


 


Az Adatvédelmi Szabályzat hatálya


 


 1. A jelen Adatvédelmi szabályzat a természetes személy Felhasználók személyes adataira terjed ki, nem terjed ki a jogi személyek közhiteles, nyilvános nyilvántartásból elérhető adataira, így különösen, de nem kizárólagosan a cégek cégadataira.


 


5. A jelen Adatvédelmi Szabályzatban nagy kezdőbetűvel előforduló fogalmak megegyeznek az ÁSZF-ben meghatározott Fogalmakkal.


 


A kezelt adatok köre


 


6. A Szolgáltató a természetes személy Felhasználók alábbi adatait kezeli:6.1.        Webshopban történő vásárlás során gyűjtött és kezelt adatok:


 


-       e-mail cím


 


-       név


 


-       telefonszám (opcionális)


 


-       számlázási név/cégnév (ha eltérő)


 


-       számlázási cím


  


Az ügyfélszolgálattal történő kommunikációval kapcsolatban a felhasználó által megadott adatok.


 


6.2.        A Szolgáltató csak olyan személyes adatokat (a Felhasználó vezeték- és keresztneve, lakcíme, számlázási címe, e-mail címe, és telefonszáma) rögzít és kezel, amelyeket a Felhasználó – a Szolgáltató honlapján történő vásárlás során – önkéntesen bocsát a Szolgáltató rendelkezésére, illetve amelyekre vonatkozóan a Felhasználó az adatrögzítéshez, az adatkezeléshez és az adattovábbításhoz kifejezetten hozzájárult. A megrendelés leadása egyúttal a személyes adatokat tartalmazó űrlap kitöltését és a jelen Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak elfogadását is jelenti. A megrendelés során a személyes adatok Szolgáltató általi rögzítéséhez, kezeléséhez és továbbításához adott hozzájárulás írásbeli hozzájárulásnak minősül. A Felhasználó által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott adatok valóságáért a Felhasználó felelős.


 


6.3.        A Portál meglátogatása során a Portál szervere bizonyos adatokat automatikusan, rendszeradminisztrációs, statisztikai, vagy biztonsági célból eltárol (automatikusan rögzítésre kerülő adatok). Ezek az adatok a Felhasználó internetszolgáltatója, esetenként a Felhasználó ún. IP-címe, a Felhasználó böngészőszoftverének verziószáma, operációs rendszerének típusa, azok az oldalak, amelyeket a Portálon a Felhasználó meglátogat, illetve azok a keresőszavak, amelyeket a Portál eléréséhez használt. Ezen adatokból csupán a Portál látogatottságára, illetve a Portál eléréséhez használt számítógépekre lehet következtetni, ezen adatok nem minősülnek személyes adatoknak.


 


6.4.        Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a Portál a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató adatkezelő fér hozzá.


 


Az adatkezelés célja


 


7.    A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokat az alábbi célból kezeli:


 


a)    Portálon elérhető Szolgáltatások igénybe vétele


 


b)    Felhasználó azonosítása 


c)    Portál és az azon elérhető Szolgáltatások használatára irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése


 


d)    Szolgáltató és a Felhasználó közötti kommunikáció biztosítása


 


e)    Ügyfélszolgálati feladatok ellátása, panaszkezelés


 


f)     az adatok összesített, anonimizált, statisztikai célú felhasználása, felmérések, statisztikák, kimutatások készítése,


 


g)    Felhasználónak címzett elektronikus hírlevél, reklám, hirdetés, direkt marketing vagy egyéb marketing tartalom eljuttatása, amennyiben ehhez a Felhasználó a Portálon külön kifejezetten hozzájárult,


 


h)   Felhasználónak címzett, a Portállal kapcsolatos rendszerüzenet eljuttatása a Felhasználó Portálon regisztrált e-mail címére,


 


i)     Felhasználónak címzett, a Portállal kapcsolatos kutatásban való részvételre történő meghívásról szóló üzenet eljuttatása a Felhasználó e-mail címére,


 


j)      bankkártyás és egyéb fizetési tevékenység megkönnyítése és biztosítása,


 


k)    Portál hatékonyságának növelése, működésének tökéletesítése, továbbfejlesztése,


 


l)     piackutatás,


 


Az adatkezelés jogalapja


 


8.    A Szolgáltató általi adatkezelés jogalapja egyrészt az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti Felhasználók kifejezett és önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez, másrészt pedig az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. §-a által biztosított adatkezelési engedély, amely szerint a Felhasználó hozzájárulása nélkül kezelhetők a Felhasználók természetes személyazonosító adatai (név, születési név, anyja születési neve, születési hely és idő) és lakcíme az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából, továbbá a Felhasználó hozzájárulás nélkül kezelhetők a Felhasználó természetes személyazonosító adatai, lakcíme, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatok az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából. 


9. A Felhasználó a jelen Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával elfogadja a jelen Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit és hozzájárul személyes adatai jelen Adatvédelmi Szabályzat szerinti célra, mértékben, módon, terjedelemben és ideig történő kezeléséhez.


 


A Felhasználók által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a Szolgáltató a jogszabályok által meghatározott kereteken túlmenően, illetve a Felhasználó hozzájárulását meghaladó módon nem kezeli és nem is adja tovább harmadik személyek részére – kivéve, ha az adatkezelés, adatfelhasználás, vagy adattovábbítás jogszabály, hatóság, vagy bíróság rendelkezése értelmében kötelező.


 


A Felhasználó személyes adatainak esetleges továbbítását a Szolgáltató a vonatkozó jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartásával végzi.


 


Az adatkezelő személye


 


10. Az adatkezelést a Szolgáltató végzi.


 


Adattovábbítás


 


11. A Szolgáltató adattovábbítást végez az alábbi szolgáltatók részére a megrendelés teljesítésével összefüggésben, valamint a felhasználói élmény javítása érdekében, amely adattovábbításhoz a Felhasználó a jelen Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával hozzájárul:


 


-       KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  (www.számlázz.hu; 2000 Szentendre, Táltos utca 22. B. ép.; Cégjegyzékszám: 13 09 101824 ), a Portálon igénybe vett Szolgáltatások ellenértékéről szóló elektronikus számla kiállítása és Felhasználóknak elektronikusan történő megküldése céljából;


 


-       Blueray Infokommunikációs Kft. (1141 Budapest, Gödöllői utca 139. fsz. 1. Cégjegyzékszám: 01 09 720339), a Portál informatikai fejlesztése céljából;


 


-       Mindea Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1173 Budapest, Pesti út 128. 3. em. 10.Cégjegyzékszám: 01 09 988415), elektronikus direkt marketing anyagok Felhasználóknak történő eljuttatása céljából.Az adatkezelés időtartama


 


12. A Szolgáltató az adatokat a felvételüktől kezdve az adatkezelés céljának feltétlenül megfelelő mértékben és ideig, de legfeljebb a Szolgáltató és a Felhasználó közötti a Portál és a Szolgáltatások igénybe vételére vonatkozó szerződés megszűnésétől számított 5 évig kezeli.


 


Az adatok megismerésére jogosultak köre


 


13. Az adatkezelést a Szolgáltató végzi.


 


Az érintettek jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről való tájékoztatás


 


14. A Felhasználó az Infotv. 14.- 19.§-ai alapján kérelmezheti a Szolgáltatónál:


 


a)    tájékoztatását személyes adatai kezeléséről;


b)    személyes adatai helyesbítését;


c)    személyes adatainak törlését vagy zárolását. 


15. A Felhasználó a Szolgáltató székhelye szerint illetékes törvényszék (Fővárosi Törvényszék) előtt keresetet indíthat a Szolgáltatóval szemben a személyes adatok védelme megsértése esetén, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.


 


Az adatok biztonsága


 


16. A Felhasználók által a Portálra bevitt adatokat a Szolgáltató védett szerveren őrzi.


 


17. A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy illetéktelen harmadik személyek ne férjenek hozzá Felhasználó Portálra bevitt személyes adataihoz. Ennek érdekében Szolgáltató megteszi mindazon szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatok biztonságát biztosítják az Infotv. 7. §-ának megfelelően.


 


18. Amennyiben a Szolgáltató a Felhasználó Szolgáltató által kezelt és tárolt személyes adataihoz való illetéktelen hozzáférést vagy annak kísérletét észleli, köteles haladéktalanul, de legkésőbb az észleléstől számított 24 órán belül az adatokhoz való hozzáférést megtiltani és erről a Felhasználót értesíteni. A Felhasználó köteles a Szolgáltatóval együttműködni az illetéktelen hozzáférés felderítésében, köteles az ehhez szükséges adatokat a Szolgáltatónak és az illetékes és hatáskörrel rendelkező hatóságoknak kiadni.


 


19. Amennyiben a Szolgáltató az előző pontban foglalt kötelezettségének eleget tesz, a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli az adatokhoz történő illetéktelen hozzáférésért, illetve annak megkísérléséért, továbbá az ilyen illetéktelen hozzáférés eredményeképpen a Felhasználót ért semmilyen kárért.


 


Az Adatvédelmi Szabályzat módosítása


 


20 . A Szolgáltató jogosult egyoldalúan, bármikor módosítani a jelen Adatvédelmi Szabályzatot.


 


21. A Szolgáltató az Adatvédelmi Szabályzatot, továbbá az Adatvédelmi Szabályzat módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Adatvédelmi Szabályzatot köteles a Portálon jól látható helyen, a Portál nyitóoldalán, illetve onnan közvetlenül elérhető módon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen közzétenni. Az Adatvédelmi Szabályzat módosítása a közzététel napján lép hatályba és az Adatvédelmi Szabályzat-módosítás minden, az Adatvédelmi Szabályzat-módosítás hatályba lépése után kötött és azt megelőzően kötött szerződésre is alkalmazandó.22. Jelen Adatvédelmi Szabályzat utolsó módosítása: 2020.november 10.


 


 


További kérdések


 


23.. A Szolgáltató a fenti Adatvédelmi Szabályzatot magára nézve kötelezőnek ismeri el és kötelezettséget vállal arra, hogy Szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen Adatvédelmi Szabályzatban foglaltaknak.


 


24.. A Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy a Felhasználók által megadott adatokat bármikor ellenőrizhesse, különösen, ha kétség merül fel a rendelkezésre bocsátott adatok valódiságát illetően. Az ellenőrzés ideje alatt a Szolgáltató jogosult a Felhasználó bármely, a Szolgáltató által üzemeltetett online kereskedelmi oldal használatához való hozzáférését korlátozni, vagy felfüggeszteni – legfeljebb az ellenőrzés lezárásáig.


 


25. Amennyiben a fenti tájékoztatást követően további kérdései vannak a Kft. általi adatkezeléssel kapcsolatban, úgy kérjük forduljon hozzánk bizalommal e-mailben az info@normafadelikat.hu e-mail címen.


 


COOKIE-KEZELÉSI SZABÁLYZAT


 


Hatály: 2020. november 10. A  www.normafadelikat.hu URL címen üzemelő internetes portál (a továbbiakban: Portál) üzemeltetője, a Kávédaráló Kft. (1024 Budapest, Retek  utca 33-35. 4. emelet 2.., Cg.: 01-09-190676, E- mail:  info@normafadelikat.hu; a továbbiakban: Szolgáltató) az alábbiakban határozza meg a Portálra, a Portálon igénybe vehető Szolgáltatásokra vonatkozó Sütikezelési Szabályzatát.


 


A Szolgáltató cookie-kat (magyarul sütiket) és hasonló technológiákat alkalmaz annak érdekében, hogy segítse a Felhasználók azonosítását, felismerését a Portál Szolgáltatásainak használata során, lehetővé tegye a Szolgáltatónak, hogy megismerje a Felhasználók érdeklődési körét a Szolgáltatásokkal és a Portállal kapcsolatban, javítsa a Felhasználói élményt, növelje a Portál biztonságát, hatékonyságát és reklámokat tegyen közzé. A Felhasználó a cookiek-at a böngészője beállításaiban és egyéb eszközökkel tudja kontrollálni.


 


A Portál meglátogatásakor és a Szolgáltatások igénybe vétele során a Szolgáltató cookie-kat helyez el a Felhasználó böngészőjében és HTML-alapú e-mailekben a jelen Cookie-Kezelési Szabályzatnak megfelelően.


 


Általánosságban a cookie egy olyan apró fájl, amelyet betűk és számok alkotnak, és amelyet a Felhasználó eszközére küld a Szolgáltató a Szolgáltató szerveréről. A cookie fő célja az, hogy lehetővé tegye a Szolgáltató számára egyéniesített ajánlatok, reklámok Felhasználónak való elérhetővé tételét, amelyek személyre szabják a Felhasználói élményt a Portál használata során és a Felhasználó személyes szükségleteit fejezik ki.


 


A Szolgáltató által alkalmazott cookie-k célja:


 


a)    Biztonság: a biztonság támogatása és lehetővé tétele, és a Szolgáltató segítése a jogsértő és az ÁSZF-be ütköző magatartások észlelésében.


 


b)    Preferenciák, tulajdonságok és szolgáltatások: a cookiek képesek megmondani a Szolgáltatónak, hogy a Felhasználó melyik nyelvet preferálja, mik a Felhasználó kommunikációs preferenciái, segítenek a Felhasználónak formanyomtatványok kitöltésében a Portálon, könnyebbé téve azokat.


 


c)  Hirdetés: a Szolgáltató cookiekat alkalmazhat arra, hogy megmutassák a Felhasználónak a releváns hirdetéseket a Portálon és azon kívül is. Olyan cookie-k alkalmazása is előfordulhat, amelyek megmutatják, hogy vajon a Felhasználók, akik láttak egy reklámot a Portálon, később meglátogatják-e a hirdető weboldalát. Hasonlóan, a Szolgáltató üzleti partnerei is használhatnak cookie-kat annak meghatározására, hogy vajon a Szolgáltató megjelenítette-e a Portálon a hirdetésüket és az hogyan teljesített, és tájékoztatást küldhetnek a Szolgáltatónak arról, hogy hogyan viselkedik a Felhasználó a hirdetésekkel kapcsolatban. A Szolgáltató olyan partnerrel is együttműködhet, amely a Felhasználónak a Portálon vagy azon kívül reklámot jelenít meg, miután a Felhasználó meglátogatta a partner honlapját.


 


d)    Teljesítmény, analitika és kutatás: az ilyen cookiek segítenek a Szolgáltatónak annak megismerésében, hogy a különböző helyeken hogyan teljesít a Portál. Olyan cookiekat is alkalmazhat a Szolgáltató, amelyek értékelik, javítják, kutatják a Portált, a termékeket, funkciókat, szolgáltatásokat, beleértve, amikor a Felhasználó belép a Portálra más honlapokról, vagy eszközöket, mint például a Felhasználó számítógépe vagy mobileszköze.


 


 


A Szolgáltató által alkalmazott cookie-k típusai:


 


a)    analitika, követő cookie-k;


 


b)    munkamenet (session) cookie-k, amelyek csak addig működnek, amíg a munkamenet (általában az adott látogatás a Portálon vagy egy böngésző munkamenet tart;


 


c)    állandó cookie-k: segítenek a Felhasználót létező Felhasználóként felismerni, így könnyebb a személyes adatok megadásához kötött szolgáltatási igénybe vételére való visszatérés újabb adatmegadás nélkül. Miután a Felhasználó megadta személyes adatait, az állandó cookie a


 


Felhasználó böngészőjében marad és a Portál azt olvasni tudja, amikor a felhasználó visszatér a Portálra.


 


Az Adobe Flash egy másik technológia, amely a cookiek-kal egyenértékű funkcionalitással rendelkezik. Az Adobe Flash a Felhasználó eszközén képes adatokat tárolni. Nem minden böngésző teszi azonban lehetővé az Adobe Flash cookie-k eltávolítását. A Felhasználó korlátozhatja vagy blokkolhatja az Adobe Flash cookie-kat az Adobe honlapján keresztül. Ha a Felhasználó korlátozza/blokkolja ezeket, előfordulhat, hogy a Portál néhány funkciója nem lesz használható.


 


Harmadik személyek által alkalmazott cookie-k:


 


Megbízható partnerek segítik a Szolgáltatót hirdetések Portálon és azon kívül történő megjelenítésében, és analitika szolgáltatók, mint a Google Analytics, Google AdSense, Google AdMob, Facebook, Sales Autopilot is cookie-kat helyezhetnek el a Felhasználó eszközén.


 


Google Analitycs cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse a honlap használatának elemzését. A Google AdSense és AdMob cookie-t helyez el és web beacont (web jelző) használ információgyűjtés céljából. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. Egyesült Államok-beli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google AdSense és a Google Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a Felhasználók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a honlaplátogató azonosítását egyéb weboldalakon is.


 


A felhasználók a  Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookiek használatát.A cookie-k ellenőrzése, irányítása:


 


A legtöbb böngésző lehetővé teszi, hogy a Felhasználók kontrollálják a beállításokon keresztül a cookie alkalmazását. Mindazonáltal, ha a Felhasználó korlátozza a Portált a cookie használatában, az ronthatja a Felhasználói élményt, mivel az nem kerül többé a Felhasználóra személyre szabásra. A Felhasználó ezen kívül leállíthatja a személyre szabott beállítások mentését is, mint például a bejelentkezési információkét. 


Ha a Felhasználó nem kívánja, hogy a Szolgáltató cookie-kat alkalmazzon, amikor meglátogatja a Portált, a Felhasználó a beállítások menüpontban megszüntetheti egyes cookiek alkalmazását. Annak érdekében, hogy a Szolgáltató tudomást szerezzen arról, hogy a Felhasználó letiltotta egyes cookiek használatát, a Szolgáltató letiltási cookiet helyez el a Felhasználó eszközén, így a Szolgáltató tudni fogja, hogy nem helyezhet el cookiekat akkor, amikor a Felhasználó következő alkalommal meglátogatja a Portált. Ha a Felhasználó nem kíván cookiekat kapni, a Felhasználó megváltoztathatja a böngésző beállításait a számítógépén. Ha a Felhasználó a böngésző beállítások megváltoztatása nélkül használja a Portált, a Szolgáltató úgy tekinti, hogy a Felhasználó a Portálon bármilyen cookie küldéséhez hozzájárul. A Portál cookiek nélkül nem működik megfelelően.


 


A cookiekról való több információ szerzéséhez, beleértve a cookiek fajtáját, kezelését és törlését, látogassa meg a wikipedi.org oldalt, vagy a  www.allaboutcookies.org, vagy  www.aboutcookies.org honlapokat.


 


Budapest, 2020 november 10. 
This is the sticky Notification module. You can use it for any sticky messages such as cookie notices, special promotions, or any other important messages. http://www.allaboutcookies.org/